آموزش مجازی قرائت بانوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

آموزش مجازی قرائت قرآن ویژه بانوان، از 19 مهر 1400 روزهای دوشنبه ساعت ۱۵ توسط استاد معصومه عباسی نظری برگزار می گردد.

 

53
200,000 تومان

دوره مجازی صوت و لحن بانوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی صوت و لحن بانوان توسط استاد صغری خورشیدی از تاریخ 21 مهر ماه 1400، روزهای چهارشنبه ساعت 15 برگزار می گردد.

4
200,000 تومان