جدید ترین کتاب ها

فروشگاه
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
86
25,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
98
25,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
18
9,500 تومان
بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
213
9,500 تومان

چرا باید قرآن را حفظ کنیم ؟!

یکی از شیوه های آشنایی و تقرب به قرآن کریم، تلاوت و حفظ آن می باشد که موجب ارتباط و انس با قرآن است و آثار و برکاتی که بر حفظ و تلاوت قرآن مترتب است از این ارتباط سرچشمه می گیرد. حفظ قرآن در صورتی که همراه با توجه و فراگیری معانی و ترجمه آیات باشد ، جامع ترین روش انس با قرآن محسوب می شود. و از آن جا که پایه حفظ هر مطلبی تکرار همراه با توجه و تمرکز است همین مساله انس بیشتری را برای حافظ قرآن فراهم می آورد.

مشاهده و ثبت نام !

خبر نامه