+ من وارد اتاق شده ام اما دسترسی میکروفن و وبکم برای فعال نیست 

 

خب ابتدا بروی علامت قفل در صفحه کلیک کنید 

سپس در نوار باز شده بر روی دکمه  site settings کلیک کنید 

و در صفحه باز شده  بر روی Clear $ reset کلیک کنید 

حال مجدد وارد صفحه اتاق شوید و صفحه با کشیدن به سمت پایین مجدد بارگزاری کنید 

و در پاسخ به سوال دسترسی گزینه Allow را تایید کنید