58%
تخفیف

آرشیو دوره حفظ عادی جزء 1

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
2
50,000 تومان

آرشیو دوره حفظ عادی جزء دوم

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

حفظ عادی جزء دوم : هفته ای یک جلسه کلاس آنلاین و یک جلسه پرسش تلفنی خواهید داشت و در…

2
50,000 تومان

آموزش مجازی قرائت بانوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

آموزش مجازی قرائت قرآن ویژه بانوان، از 19 مهر 1400 روزهای دوشنبه ساعت ۱۵ توسط استاد معصومه عباسی نظری برگزار می گردد.

 

53
200,000 تومان

حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1) به صورت فشرده توسط استاد مسلمی از 18 مهر 1400 برگزار می گردد.

9
200,000 تومان

حفظ عادی جزء 18

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره حفظ عادی جزء 18 با تدریس استاد مسلمی از 24 مهر 1400 ویژه بانوان برگزار می گردد.

1
200,000 تومان

حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
200,000 تومان

دوره آموزشی نحو مقدماتی 1

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره آموزشی نحو مقدماتی 1 در قالب 10 جلسه 60 دقیقه ای توسط استاد خان بابا برگزار می گردد.

2
200,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال از 16 آبان 1400 توسط استاد حسن حبیبی، روزهای یکشنبه ساعت 17 برگزار می گردد.

77
200,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 3)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 3 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 13 آبان 1400 روزهای پنجشنبه ساعت 16 و 17 برگزار می‌گردد.

13
200,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 12 آبان 1400 برگزار می‌گردد.
30
200,000 تومان

دوره مجازی صوت و لحن بانوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی صوت و لحن بانوان توسط استاد صغری خورشیدی از تاریخ 21 مهر ماه 1400، روزهای چهارشنبه ساعت 15 برگزار می گردد.

4
200,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان توسط استاد علی اکبر ملکشاهی از تاریخ 29 دی 1400، روزهای دوشنبه ساعت 20 برگزار می گردد.

0
200,000 تومان

دوره ی تثبیت آیات

3.71 7 رای
200,000 تومان

دوره تثبیت آیات ویژه حافظان بالای 5 جزء و حافظان کل قرآن کریم در روزهای دوشنبه ساعت 14 برگزار میگردد.

45
200,000 تومان

قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) روزهای دوشنبه ساعت 19 از تاریخ 17 آبان 1400 برگزار می گردد.

0
200,000 تومان