دوره مجازی صوت و لحن بانوان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

دوره مجازی صوت و لحن بانوان توسط استاد صغری خورشیدی از تاریخ 21 مهر ماه 1400، روزهای چهارشنبه ساعت 15 برگزار می گردد.

5
200,000 تومان