کارگاه آموزش نحو مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

کارگاه آموزش نحو مقدماتی در قالب 4 جلسه 90 دقیقه ای توسط استاد خان بابا برگزار می گردد.

1
200,000 تومان

کارگاه آموزشی حسن حفظ

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه آموزشی حسن حفظ توسط استاد مسلمی جهت آماده سازی حفاظ برای آزمون ها و مسابقات برگزار می گردد. 

1
100,000 تومان

کارگاه آموزشی وقف و ابتدا

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه آموزشی وقف و ابتدا توسط استاد مژگان خان بابا در 3 جلسه 90 دقیقه ای در تاریخ 20 و 21 شهریور 1400 برگزار می گردد

12
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1 توسط استاد نظری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 24 و 25 شهریور 1400 | ساعت 16 تا 17 برگزار می گردد. 

6
100,000 تومان