آموزش مجازی قرائت بانوان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
آموزش مجازی قرائت قرآن ویژه بانوان، از بهار 1402 روزهای دوشنبه ساعت ۱۵ توسط استاد معصومه عباسی نظری برگزار می گردد.
59
350,000 تومان

حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1) به صورت فشرده توسط استاد مسلمی از 18 مهر 1400 برگزار می گردد.

9
350,000 تومان

حفظ عادی جزء 18

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حفظ عادی جزء 18 با تدریس استاد مسلمی از 24 مهر 1400 ویژه بانوان برگزار می گردد.

1
350,000 تومان

حفظ مجازی جزء 8

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

حفظ مجازی جزء 8 قرآن کریم توسط حافظ کل و داور بین المللی قرآن، سرکار خانم غصون مسلمی در بهار 1402 شروع خواهد شد و کلاس در روزهای دوشنبه ساعت 14 تشکیل می شود که شامل 10 جلسه است.

0
350,000 تومان

حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال از 16 آبان 1400 توسط استاد حسن حبیبی، روزهای یکشنبه ساعت 17 برگزار می گردد.

78
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 3)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 3 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 13 آبان 1400 روزهای پنجشنبه ساعت 16 و 17 برگزار می‌گردد.

13
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 4)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 4) در قالب 10 جلسه 45 دقیقه ای توسط استاد حسن حبیبی برگزار می گردد.

4
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 12 آبان 1400 برگزار می‌گردد.
30
350,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان توسط استاد علی اکبر ملکشاهی از تاریخ 29 دی 1400، روزهای دوشنبه ساعت 20 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

دوره ی تثبیت آیات قرآن

3.71 7 رای
350,000 تومان

دوره تثبیت آیات ویژه حافظان بالای 5 جزء و حافظان کل قرآن کریم در روزهای دوشنبه ساعت 14 برگزار میگردد.

46
350,000 تومان

قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) روزهای دوشنبه ساعت 19 از تاریخ 17 آبان 1400 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

کارگاه آموزشی حسن حفظ

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه آموزشی حسن حفظ توسط استاد مسلمی جهت آماده سازی حفاظ برای آزمون ها و مسابقات برگزار می گردد.

1
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1 توسط استاد نظری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 24 و 25 شهریور 1400 | ساعت 16 تا 17 برگزار می گردد.

6
100,000 تومان