حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال از 16 آبان 1400 توسط استاد حسن حبیبی، روزهای یکشنبه ساعت 17 برگزار می گردد.

78
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 12 آبان 1400 برگزار می‌گردد.
30
350,000 تومان

قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) روزهای دوشنبه ساعت 19 از تاریخ 17 آبان 1400 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان