حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

حفظ آزمایشی کل قرآن کریم (جزء1) به صورت فشرده توسط استاد مسلمی از 18 مهر 1400 برگزار می گردد.

9
350,000 تومان

حفظ عادی جزء 18

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حفظ عادی جزء 18 با تدریس استاد مسلمی از 24 مهر 1400 ویژه بانوان برگزار می گردد.

1
350,000 تومان

حفظ مجازی جزء 8

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

حفظ مجازی جزء 8 قرآن کریم توسط حافظ کل و داور بین المللی قرآن، سرکار خانم غصون مسلمی در بهار 1402 شروع خواهد شد و کلاس در روزهای دوشنبه ساعت 14 تشکیل می شود که شامل 10 جلسه است.

0
350,000 تومان

حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال از 16 آبان 1400 توسط استاد حسن حبیبی، روزهای یکشنبه ساعت 17 برگزار می گردد.

78
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 3)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 3 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 13 آبان 1400 روزهای پنجشنبه ساعت 16 و 17 برگزار می‌گردد.

13
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 4)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان (سطح 4) در قالب 10 جلسه 45 دقیقه ای توسط استاد حسن حبیبی برگزار می گردد.

4
350,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
دوره مجازی حفظ خردسالان سطح 2 توسط استاد حسن حبیبی از تاریخ 12 آبان 1400 برگزار می‌گردد.
30
350,000 تومان

دوره ی تثبیت آیات قرآن

3.71 7 رای
350,000 تومان

دوره تثبیت آیات ویژه حافظان بالای 5 جزء و حافظان کل قرآن کریم در روزهای دوشنبه ساعت 14 برگزار میگردد.

46
350,000 تومان