آموزش مجازی قرائت بانوان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
آموزش مجازی قرائت قرآن ویژه بانوان، از بهار 1402 روزهای دوشنبه ساعت ۱۵ توسط استاد معصومه عباسی نظری برگزار می گردد.
59
350,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره مجازی قرائت آقایان توسط استاد علی اکبر ملکشاهی از تاریخ 29 دی 1400، روزهای دوشنبه ساعت 20 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال)

دوره مجازی قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) روزهای دوشنبه ساعت 19 از تاریخ 17 آبان 1400 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان