کارگاه آموزشی حسن حفظ

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه آموزشی حسن حفظ توسط استاد مسلمی جهت آماده سازی حفاظ برای آزمون ها و مسابقات برگزار می گردد.

1
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کارگاه تخصصی تجوید 1 توسط استاد نظری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 24 و 25 شهریور 1400 | ساعت 16 تا 17 برگزار می گردد.

6
100,000 تومان