حفظ جزء 30 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

دوره حفظ جزء 30 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

1
از 240,000 تومان

حفظ جزء 4 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

دوره حفظ جزء 4 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

2
از 240,000 تومان

حفظ جزء 5 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

دوره حفظ جزء 5 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

2
از 240,000 تومان

حفظ جزء 6 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

دوره حفظ جزء 6 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

3
از 240,000 تومان

حفظ جزء 7 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

دوره حفظ جزء 7 آفلاین توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

1
از 240,000 تومان

حفظ جزء 8 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

کلاس حفظ جزء 8 آفلاین توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

0
از 240,000 تومان

حفظ جزء 9 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 240,000 تومان

کلاس حفظ جزء 9 آفلاین توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

0
از 240,000 تومان

حفظ سوره های کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان

تدریس آنلاین حفظ سوره های کاربردی قرآن کریم توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن.

0
640,000 تومان

حفظ کودکان

بدون امتیاز 0 رای
840,000 تومان

دوره حفظ کودکان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال توسط استاد حسن حبیبی برگزار می گردد.

78
840,000 تومان

حفظ نوجوانان (دختران 9 تا 15 سال)

دوره حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
640,000 تومان

زبان قرآن

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان

دوره زبان قرآن،نکات ویژه در رابطه با آداب و اخلاق خانوادگی با تدریس سرکارخانم مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن کریم

3
640,000 تومان

صوت و لحن بانوان

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

تدریس آنلاین دوره صوت و لحن بانوان توسط استاد ملیحه اسحاق نژاد

15
720,000 تومان

قرآن التسهیل

قرآن التسهیل، روشی آسان برای حفظ قرآن است.

68
رایگان!

قرائت آقایان

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان

دوره قرائت آقایان توسط استاد علی اکبر ملکشاهی از تاریخ 29 دی 1400، روزهای دوشنبه ساعت 20 برگزار می گردد.

0
640,000 تومان

قرائت بانوان

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان
دوره قرائت قرآن بانوان و تجوید مبتدی تا پیشرفته توسط استاد أسری آقایی برگزار می گردد.
90
640,000 تومان

قرائت نوجوانان (دختران 9 تا 15 سال)

بدون امتیاز 0 رای
640,000 تومان

دوره قرائت نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) روزهای پنج شنبه ساعت 10 برگزار می گردد.

0
640,000 تومان
دانشنامه حفظ قرآن کریم
25%
تخفیف

کتاب المصباح PDF

بدون امتیاز 0 رای
71,000 تومان

کتاب المصباح، یک دانشنامه حفظ قرآن است که از منابع معتبر فارسی و عربی گردآوری شده و هر آنچه درباره حفظ قرآن باید بدانید در این کتاب گنجانده شده است.

221
71,000 تومان
نویسنده کتاب تسنیم استاد مسلمی
25%
تخفیف

کتاب تسنیم PDF

بدون امتیاز 0 رای
82,500 تومان

کتاب تسنیم،مجموعه سوالات تستی حفظ قرآن به صورت جزء به جزء است.

28
82,500 تومان