دوره حفظ کودکان

5.00 1 رای
120,000 تومان

دوره مجازی حفظ کودکان ویژه گروه سنی اول تا سوم دبستان همراه با آموزش مفاهیم و داستانهای قرآنی توسط سرکار خانم مهدوی برگزار می گردد.

۷
120,000 تومان

دوره حفظ نوجوانان

5.00 2 رای
120,000 تومان

دوره مجازی حفظ نوجوانان ویژه پایه های چهارم تا هفتم همراه با آموزش مفاهیم و داستانهای قرآنی توسط سرکارخانم مهدوی برگزار می گردد.

۷
120,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء 1

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء 1 روزهای سه شنبه ساعت 15 با تدریس استاد مسلمی همراه با ترجمه و مفاهیم به صورت آنلاین برگزار می گردد.

۲۴
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء ۱ آقایان

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
دوره مجازی حفظ جزء یک ویژه آقایان توسط استاد محمد محسن جعفرزاده از تاریخ ۴ دیماه روزهای پنجشنبه ساعت ۱۵.۳۰ برگزار می‌گردد.
۰
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء 29

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ سوره ۲۹ روزهای سه شنبه ساعت ۹ صبح از تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ با تدریس استاد مسلمی برگزار می گردد.

۰
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء 3

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء 3 با تدریس استاد مسلمی. برای کسانی که جزء 1 و 2 قرآن را حفظ هستند.

۱۰
120,000 تومان

دوره مجازی حفظ جزء ۴

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ سوره ۴ روزهای دوشنبه ساعت ۱۴٫۳۰ از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹ با تدریس استاد مسلمی برگزار می گردد.

۰
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسالان

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ خردسال ویژه دختران و پسران ۴ تا 6 ساله از سوم مهرماه ۱۳۹۹ با تدریس استاد حسن حبیبی در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

۱۷
150,000 تومان