دوره های حفظ کودکان و حفظ نوجوانان 
این دوره مخصوص دختران خواهد بود 


برای تهیه دوره به انتهای صفحه مراجعه کنید و برروی دوره موردنظرتان کلیک نمائید

دوره حفظ کودکان

5.00 1 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ کودکان ویژه گروه سنی اول تا سوم دبستان همراه با آموزش مفاهیم و داستانهای قرآنی توسط سرکار خانم مهدوی برگزار می گردد.

۷
150,000 تومان

دوره حفظ نوجوانان

5.00 2 رای
150,000 تومان

دوره مجازی حفظ نوجوانان ویژه پایه های چهارم تا هفتم همراه با آموزش مفاهیم و داستانهای قرآنی توسط سرکارخانم مهدوی برگزار می گردد.

۸
150,000 تومان