اینجانب أسری آقایی
متولد سال ۱۳۴۸ از سال ۱۳۷۵ مشغول به تدریس شدم و در سطوح مختلف فعالیت دارم.
حدود ۱۰ سال است که در کلاس های غیر حضوری صنایع دفاع ، نیروی دریایی، سازمان اتکا ، نیروی هوایی ارتش به تدریس و داوری مشغول هستم
و تجربه ی دو دوره تدریس در کشور سوریه را داشته و مدرک اقراء در نزد شیخ محمد فهمی عصفور به دو روایت حفص و شعبه از عاصم کسب کردم.

تیرماه سال 1402، داوری رشته ی تجوید را در تمام استان های ایران در مسابقات نهاجا به عهده داشتم.

مهرماه 1402 هم امتحان تربیت معلم از معلمان قرآن سوریه در شهر های دمشق ، حلب ، لاذقیه ، حمص ، حماه و تل اغر را انجام دادم.