اطلاعات آموزشی زهرا گوهری

 

1. مدرک کارشناسی مامایی ـ دانشگاه علوم پزشکی ایران

2. مدرک کارشناسی ارشد ـ علوم قرآن و حدیث ـ گرایش نهج البلاغه ـ دانشگاه علوم حدیث شهرری ـ 1390

عنوان پایان نامه: تفکر خلاق و حل مسئله از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) و مقایسۀ آن با دیدگاه اندیشمندان غربی

3. مدرک دکتری علوم قرآن و حدیث ـ دانشگاه اصول الدین ـ 1400

عنوان پایان نامه: واکاوی تمدّن اسالمی بر اساس رویکرد ماهیت شناسی و تبیین شاخص های آن از منظر قرآن و حدیث

4. حافظ کل قرآن کریم: دارندۀ مدرک درجۀ 3 تخصصی حفاظ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان تبلیغات اسلامی

5. دارندۀ گواهینامۀ حجامت از انجمن حجامت ایران

6. دبیر دروس علوم قرآنی در شبکه های 4 و 7 و 8 سیمای جمهوری اسالمی در دوران کرونا


اطلاعات پژوهشی زهرا گوهری

 

1. تالیف شرح واژگان نهج البلاغه انتشارات نشر معارف

2. گواهینامۀ مقاله در ششمین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی در علوم انسانی، با عنوان: تبیین شاخص آزادی و انواع آن با رویکرد ماهیت شناسی از منظر قرآن و حدیث

3. گواهینامۀ مقاله در ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسالم، با عنوان: بررسی عامل امنیت در پایایی و پویایی تمدن اسلامی با رویکرد تحلیلی

4. مقاله برای فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با عنوان «تبیین قانونمندانۀ هویّت انسان به عنوان متغیّر اجتماعی»

5. مقاله برای دو فصلنامۀ علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی با عنوان « بررسی چرایی و کیفیت حرمت شراب و نوشیدنی های الکلی در پاسخ به کتاب نقد قرآن» پذیرفته شده

6. مقاله برای دو فصلنامۀ شبهه پژوهی مطالعات قرآنی با عنوان « بررسی شرایط ارتداد و حکم اعدام مرتد در آیات و روایات در پاسخ به نویسندۀ کتاب نقد قرآن» در حال بررسی

7. نویسـندگی مقالات متعدد در سـایت بصـیرت شـامل: اثارۀ عقل هدف الهی از ارسـال رسـل _ اشـتباه راهبردی در تبیین مفاهیم بنیادین _ انتظار چیسـت منتظر کیسـت _ بازشـناسـی نقش نقص تربیتی آموزش و پرورش _ چشـم انداز حکومت مصلح موعود _ حج ابراهیمی _ خطر بسته شدن پنجرۀ جمعیتی _ شکست پروژۀ تخطئۀ عزاداری محرم 1402 _ عید فطر _ مدارای حافظان امنیت مظلومانه اما مقتدرانه _ چلۀ کلیمیه _ کرامت _ نســبت قدر انســان در تقدیر او در شب قدر _ نقش هیئت در تبیین اهداف سیدالشهدا

8. گذراندن کلاس های مختلف در کنگره های وزارت بهداشت برای دریافت مجوز مطب مامایی

9. گذراندن دورۀ تدبر قرآنی مدرسۀ قرآن دانشگاه تهران


سوابق شغلی زهرا گوهری

 

1. خدمت در درمانگاه فرهنگیان منطقۀ 14 آموزش و پرورش واحد مامایی به مدت 25 سال

2. استاد درس خانواده و جمعیت و درس تفسیر برای دانشجویان فقه و حقوق در دانشگاه علوم حدیث شهرری از سال 1388 تاکنون

3. استاد درس خانواده و جمعیت دانشگاه مطهری تهران

4. استاد درس خانواده و جمعیت و درس تفسیر در دانشگاه سوره از سال 1396 الی 1398

5. دبیر دبیرستان علوم و معارف مطهری وابسته به مدرسۀ عالی مطهری از سال 80 تاکنون

6. استاد حفظ مؤسسۀ دارالتحفیظ القرآن الکریم واقع در خیابان ایران استان تهران از سال 1376 الی 1398

7. استاد حفظ در مؤسسۀ خصوصی از سال 1398 تاکنون

8. سخنرانی های مناسبتی در ماه محرم و شهادت حضرت زهرا(س) در مجالس عزاداری بانوان