علی اکبر ملکشاهی؛ استاد و قاری بین المللی قرآن کریم
_کسب رتبه ی اول مسابقات سراسری اوقاف در سال 1374
_حائز رتبه ی نخست مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سال 1374
_نفر اول مسابقات سراسری نیروهای مسلح در سال1370
_نفر اول مسابقات سراسری جانبازان کشور در سال 1371

_دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث واحد تهران_ شمال
_26 سال داوری در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی
_بیش از 35 سال تدریس در سازمان‌ها و نهادهای مختلف و برخی مراکز علمی
_سفر تبلیغی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربستان ، سوریه ، لبنان، کانادا، ترکیه، عراق، بوسنی، کرواسی، یمن ، تاجیکستان و…
_دارا بودن مدرک درجه ی یک استادی قرائت قرآن جمهوری اسلامی ایران

_کسب اجازه ی قرائت به روایت حفص از عاصم از طریق مصباح و روضه المعدل از شیخ محمد فهمی عصفور استاد دانشگاه الازهر مصر
_کسب اجازه قرائت به روایت ورش از نافع از طریق شاطبیه از شیخ محمد فهمی عصفور استاد دانشگاه الازهر مصر
_کسب اجازه ی قرائت به روایت حفص از عاصم از طریق شاطبیه از شیخ رفعت علی دیب
_مقری و اعطا کننده ی اجازه ی قرائت به قراء و حافظان قرآن کریم