امیرمحمد زاهدی

– مهندس کامپیوتر گرایش سخت افزار
– فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران
– فوق لیسانس تدریس تجوید و وقف و ابتدا از شورای عالی قرآن
– فوق لیسانس اعجاز قرآن از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق و مدارج قرآنی:

– حافظ و قاری باسابقه قرآن کریم

– اخذ نشان درجه دوی هنری کشوری در تدریس قرآن از وزیر ارشاد

– اتمام سه دوره اقراء روایات حفص از عاصم و ورش از نافع و خلف از حمزه و اخذ اجازه نامه اقراء از استاد مصری دانشگاه الازهر، استاد شیخ محمد فهمي العصفور

– دارای اجازه نامه شرح جزریه از شیخ الکرخي از عراق

– اتمام دوره جزریه نزد دکتر رفعت علي الدیب از سوریه

– اخذ اجازه نامه از استاد مولایی اکبر القراء

– دارای کرسی اقراء در مجمع قاریان قرآن کریم

– کسب رتبه های متعدد در مسابقات مختلف قرآن کریم

– مدرس قرآن منتخب در تهران

– عضویت در کمیته تخصصی اقراء شورای عالی قرآن و شرکت در جلسات کمیته

– اقراء قراء و حفاظ کشوری و داوران بین المللی

– نظارت بر ضبط دوره ترتیل توسط استاد مصری شیخ العصفور

– تصحیح و تطبیق مصحف شمرلي (قراءات عشر) با مصحف عثمان طه محشای قراءات عشر