• حافظ کل قرآن کریم با بیش از یازده سال سابقه تدریس قرآن کریم در مؤسسات و مدارس مختلف از جمله :
  • مؤسسه قرآنی بیت الأحزان
  • مدرسه امام صادق علیه السلام
  • مؤسسه قرآنی تسنیم
  • مدرسه هدایت
  • مدرسه رهپویان
  • مدرسه ابرار
  • مدرسه عترت
  • مدرسه ۲۱ بهمن
  • مدرسه روشنگر
  • مدرسه محلاتی