راضیه جمالی

 1. راضیه جمالی فرزند آقاقرداش متولد 1347                                                                                                                                         
 2. لیسانس پرستاری فوق لیسانس ادبیات فارسی
 3. داور بین المللی قرآن کریم
 4. دارنده اجازه نامه اقرا
 5. مفتخر به دریافت تندیس افتخار از دست رئیس جمهور وقت و وزیر ارشاد
 6. نفر اول چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن در رشته ترتیل و تحقیق
 7. مدرس کشوری و بین المللی صوت و لحن و مدرس دوره های تربیت معلم و داوری
 8. مدیر دارالقرآن دانشگاه علوم پزشکی ایران بمدت دوسال
 9. مدیر موسسه دارتحفیظ القرآن کریم بمدت دوسال
 10. مربی تیم ملی ایران در مسابقات بین المللی
 11. عضو اولین گروه تواشیح خواهران در کشور
 12. داور مسابقات ملی دانشجویان و کشوری ناجا، سپاه، تامین اجتماعی، شرکت نفت، مناطق آزاد و بین المللی و جامعة المصطفی العالمیه
 13. عضو ستاد عالی مسابقات کشوری به مدت سه سال
 14. عضو شورای عالی آموزش دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی به مدت سه سال
 15. عضو کارگروه ارشد تدوین آیین نامه مسابقات کشوری و بین المللی در رشته صوت ولحن
 16. سفر به کشورهای هندوستان، ترکیه، عربستان و…..