سرکار خانم معصومه عباسی نظری
متولد ۱۳۴۰ در تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم قرآنی
تعلیم یافته در حضور: استاد سید محسن موسوی بلده، استاد یاریگل،مرحوم اربابی، استادخواجوی،استاد سلیمی،استاد صلحجو،استاد بهرام پور، استاد خدام حسینی
داور تجوید و وقف و ابتدا در سطح کشوری و بین المللی
سی سال سابقه تدریس قرائت قرآن (روخوانی ،روانخوانی، تجوید)
از اولین بانوان ایرانی که مدرک اقراء قرآن کریم به روایت حفص از عاصم رادر سال ۱۳۹۷ از استاد امیر محمد زاهدی اخذ نموده و از شورای عالی قرآن مجیز شناخته شده است.