تثبیت حفظ (آیات مشابه)

3.71 7 رای
350,000 تومان

دوره تثبیت حفظ (آیات مشابه) ویژه حافظان بالای 5 جزء و حافظان کل قرآن کریم، روزهای دوشنبه برگزار می گردد.

50
350,000 تومان

تعلیمات خانواده

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره تعلیمات خانواده در مورد تحکیم خانواده و حفظ قداست مادر توسط استاد زهرا گوهری تدریس می شود.

0
350,000 تومان

حفظ جزء 1 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 1 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

5
از 155,000 تومان

حفظ جزء 10

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

تدریس آنلاین حفظ جزء 10 قرآن کریم توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن کریم

8
350,000 تومان

حفظ جزء 2 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 2 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

4
از 155,000 تومان

حفظ جزء 24

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

تدریس آنلاین حفظ جزء 24 قرآن کریم توسط استاد غصون مسلمی

2
350,000 تومان

حفظ جزء 27

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

تدریس آنلاین حفظ جزء 27 قرآن کریم توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن کریم

0
350,000 تومان

حفظ جزء 3 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 3 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

3
از 155,000 تومان

حفظ جزء 30 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 30 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

1
از 155,000 تومان

حفظ جزء 4 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 4 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

2
از 155,000 تومان

حفظ جزء 5 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 5 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

2
از 155,000 تومان

حفظ جزء 6 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 6 آفلاین توسط استاد مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

3
از 155,000 تومان

حفظ جزء 7 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 7 آفلاین توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

1
از 155,000 تومان

حفظ جزء 8 آفلاین

بدون امتیاز 0 رای
از 155,000 تومان

دوره حفظ جزء 8 آفلاین توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل قرآن و داور بین المللی قرآن کریم

0
از 155,000 تومان

حفظ سوره های کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

تدریس آنلاین حفظ سوره های کاربردی قرآن کریم توسط استاد غصون مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن.

0
350,000 تومان

حفظ کودکان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره حفظ کودکان برای دختران و پسران در دو گروه سنی 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال توسط استاد حسن حبیبی برگزار می گردد.

78
350,000 تومان

حفظ نوجوانان (دختران 9 تا 15 سال)

دوره حفظ نوجوانان (ویژه دختران 9 تا 15 سال) از تاریخ 17 آبان 1400، دوشنبه ها ساعت 15:30 برگزار می گردد.

0
350,000 تومان

زبان قرآن

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

دوره زبان قرآن،نکات ویژه در رابطه با آداب و اخلاق خانوادگی با تدریس سرکارخانم مسلمی، حافظ کل و داور بین المللی قرآن کریم

2
350,000 تومان

صوت و لحن بانوان

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

تدریس آنلاین صوت و لحن بانوان توسط استاد رضوان جلالی فر

14
350,000 تومان

قرآن التسهیل

قرآن التسهیل، روشی آسان برای حفظ قرآن است.

66
رایگان!